How to Reach Us?

Meher sevaBhavi Sanstha

“Meher Asharay”
Avatar Meher baba colony,
Opposite -Tata Motor’s, Deoali Road,
Wardha-442001,
Maharashtra, India

Email Address:mehersevapublications@mehermail.com

Call Us

 • Suresh Dod

  91 9579437144

  Amar Bhende

  91 8600143422

  Shiva Tarodkar

  91 9822928192

  Mangesh Diwate

  91 9766773073

  Pravin Ballamwar

  91 9823074305

  Ravi Chikate

  91 9970161703

  Sonu Salwe

  91 9890341892

  Pravin Nagtode

  91 73847779004

 • Vipin Thakare

  91 9970354679

  Meher Donddilkar

  91 9561830037

  Dipak More

  91 9096000655

  Milind Alaspure

  91 9930370447

  Madhuri Gakhare

  91 9075010771

  Nilesh Thakur

  91 8149929502

  Yogesh Kuware

  91 7774958720

Other Districts Members

 • Sachin Katale

  91 9890338901(Yeotmal)

  Sham Mahulkar

  91 9923402253(Amaravati)

  Haridas Kaddu

  91 9922515414 (Dariyapur)

  Pravin Raut

  91 827518949 (Pulgoan)

  Shri Ugale

  91 902829152


Drop Your Message